ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ: ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ   ▾

Τουριστικός Οδηγός

με διαδραστικούς χάρτες

Ο Οδηγός παρουσιάζει τους αδελφοποιημένους δήμους Αγίας Νάπας στην Κύπρο και Ρεθύμνης στην Ελλάδα, ως προς την προσβασιμότητά τους σε άτομα με αναπηρία.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τουρίστες με αναπηρία και τις οικογένειές τους, δημότες με αναπηρία, ηλικιωμένα και γενικότερα για «εμποδιζόμενα άτομα».

Αναλυτικές πληροφορίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία

Εξώφυλλο του Οδηγού

Κατεβάστε την έντυπη έκδοση του Οδηγού

Διαθέσιμες πολλαπλές εναλλακτικές μορφές, όπως προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο Word, μορφή απλού κειμένου TXT, ακουστική μορφή mp3, έκδοση προς εκτύπωση Braille, κλπ.

Το έργο

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς και ο Δήμος Ρεθύμνου με την Ε.Σ.Α.μεΑ., εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπέβαλαν πρόταση Έργου με τίτλο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» (ακρωνύμιο «Προσβάσιμες Πόλεις»), η οποία αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες.

Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των Δήμων και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας πολυπληθούς ομάδας στόχου (των ατόμων με αναπηρία), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσεγγιστεί, αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εφόσον τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών, θα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία.

Λογότυπο του έργου

Επικεφαλής του Έργου

Λογότυπο Δήμου Ρεθύμνης

Εταίροι

Λογότυπο Δήμου ΡεθύμνηςΛογότυπο Δήμου Ρεθύμνης
 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου: Αγία Νάπα - Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις

Ακρωνύμιο: Προσβάσιμες Πόλεις

Προϋπολογισμός Έργου: €1.050.000,00

Κωδικός Σύμβασης: K3_2_4

Πρόγραμμα: Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%.

Λογότυπο Ελλάδα - Κύπρος
Λογότυπα

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.