Αποποίηση ευθύνης

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των υποδομών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος για τυχόν παραλήψεις ή ανακρίβειες που πιθανόν να υπάρχουν από πληροφορίες που προέρχονται από τους ιδιώτες.

Ενδέχεται, από την έκδοση του Οδηγού έως σήμερα, κάποιοι προορισμοί να έχουν τροποποιήσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους ως προς την προσβασιμότητά τους για επισκέπτες με αναπηρία, και επίσης τα ωράρια λειτουργίας και οι πολιτικές τιμοκαταλόγου τους να παρουσιάζουν αλλαγές.

Παρακαλείστε, πριν την επίσκεψή σας, όπως επικοινωνήστε απ' ευθείας με τον προορισμό που σας ενδιαφέρει, ώστε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για εσάς.

Αν κάποια από τις πληροφορίες αυτού του ταξιδιωτικού οδηγού χρειάζεται ενημέρωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με την Ε.Σ.Α.μεΑ. ή τον Δήμο Αγίας Νάπας.

Η μη παρουσίαση ενός προορισμού στον παρόν οδηγό, για παράδειγμα επειδή οι αρμόδιοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος του έργου, δεν συνεπάγεται ότι ο προορισμός αυτός είναι μη προσβάσιμος ή μη φιλικός για επισκέπτες με αναπηρία.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για τη βελτίωση και συνεχή επικαιροποίηση αυτού του Οδηγού, και σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στη σελίδα www.prosvasimes-poleis.eu/survey.