Πρόλογος του Προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Φωτογραφία του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ

Το αναπηρικό κίνημα, βιώνοντας καθημερινά τον αποκλεισμό που επιβάλλουν στα άτομα με αναπηρία τα εμπόδια που ορθώνει το περιβάλλον και η κοινωνία, διεκδικεί το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κοινωνικές δραστηριότητες. Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος της Ελλάδος «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 30 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η Ελλάδα επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88Α΄/11.04.2012), καθιστώντας την μέρος του εθνικού θεσμικού της πλαισίου, τα κράτη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο προώθησης του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού», η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πήρε την πρωτοβουλία και μαζί με τον Δήμο Ρεθύμνης, από την πλευρά της Ελλάδας, και τον Δήμο Αγίας Νάπας, από την πλευρά της Κύπρου, σχεδίασαν και υλοποιούν από κοινού το Έργο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», το οποίο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013».

Καινοτόμα στοιχεία του Έργου είναι:

  • η βελτίωση της προσβασιμότητας σε ιστορικούς χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο και οι Τάφοι της Μακρονήσου στην Αγία Νάπα.
  • η εφαρμογή της καθολικής προσβασιμότητας, δηλαδή η ταυτόχρονη παροχή πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία σε υποδομές, υπηρεσίες και ενημέρωση / πληροφόρηση.
  • η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών προς όφελος των ατόμων με αναπηρία είτε ως τουριστών είτε ως κατοίκων των περιοχών παρέμβασης είτε ως εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα.

Ένα μεγάλο μέρος των ατόμων με αναπηρία, συμπολίτες μας αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο, θα μπορούσαν να επισκεφτούν του δύο Δήμους, αρκεί να είναι σε θέση να ενημερωθούν για τα προσβάσιμα αξιοθέατα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τους προσβάσιμους χώρους πολιτισμού καθώς και τις προσβάσιμες υπηρεσίες. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί ο Τουριστικός Οδηγός, με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες των δύο Δήμων, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες για επισκέπτες με διαφορετικές μορφές αναπηρίας.

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους τουρίστες με αναπηρία (άτομα με κινητικές, αισθητηριακές και λοιπές αναπηρίες) και τις οικογένειές τους, τους δημότες με αναπηρία (προσωρινή ή μόνιμη), τους ηλικιωμένους και γενικότερα τα εμποδιζόμενα άτομα.

Ελπίδα και ευχή αυτό το Έργο να αποτελέσει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υλοποίησης παρόμοιων Έργων, από τα οποία θα μπορέσουν να ωφεληθούν τα άτομα με αναπηρία (ως τουρίστες, ως υποψήφιοι ή εργαζόμενοι στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών), οι ηλικιωμένοι, καθώς και κάθε άλλο εμποδιζόμενο άτομο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Υπογραφή του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ 

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία, Ελλάδα