Αρχές σχεδίασης

Η υλοποίηση της Πύλης βασίστηκε σε σύγχρονες αρχές για τη σχεδίαση και ανάπτυξη των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λειτουργικότητα και Προσβασιμότητα για όλους. Οι ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει να σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκόσμιου ιστού, ανεξάρτητα από:
 1. το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)
 2. τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)
 3. τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.
 4. την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.
 • Επισκεψιμότητα. Θα πρέπει να εστιάζουμε στην προώθηση της πύλης και στη βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης διότι γνωρίζουμε ότι για την αληθινή επιτυχία μιας ιστοσελίδας, είναι προϋπόθεση:
 1. να αποκτήσει η ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες
 2. να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύουμε
 3. να ελκύεται ένα ικανοποιητικό ποσοστό των επισκεπτών ώστε να αφιερώνει το απαιτούμενο χρόνο στην ιστοσελίδα και να πετυχαίνει το στόχο της ιστοσελίδας, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, κ. ο. κ.
 • Ευχρηστία και προσαρμοστικότητα. Οι ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει να σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ποιότητας, όπως π.χ., πρότυπα ISO, που εξασφαλίζουν την ευχρηστία για το μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκόσμιου ιστού. Εντούτοις, το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες του καθημερινά εξελίσσονται. Οι χρήστες του, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες περιοχές, υπόβαθρα, και κουλτούρες, εξελίσσονται και αυτοί. Γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις των χρηστών αλλάζουν και διαφέρουν και αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα μεταξύ άλλων και ως δικαίωμα, η Πύλη θα πρέπει να ενσωματώνει δυνατότητες προσαρμογής των ρυθμίσεων της ιστοσελίδας με βάση προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες πρόσβασης.
 • Αισθητική και ελκυστικότητα. Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, για παράδειγμα στο βωμό της προσβασιμότητας, θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Η επιτυχία της Πύλης εξαρτάται από (α) την κατάρτιση και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης (β) την ικανότητα της να συνδυάζει τις παραπάνω αρχές με σχεδίαση υψηλής αισθητικής, (γ) την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών χρηστών και ατόμων με αναπηρία στην σχεδίαση και αξιολόγηση της Πύλης.

Απαραίτητη για την ολοκλήρωση της υλοποίησης, θεωρήθηκε η πιλοτική λειτουργία και βελτιώσεις-διορθώσεις της Πύλης, η επίλυση των όποιων προβλημάτων των χρηστών, η αξιολόγηση των προβλημάτων-παρατηρήσεων των χρηστών από εμπειρογνώμονες, και τεκμηρίωση της ποιότητας των υλοποιημένων σελίδων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού περιεχόμενου ως προς:

 • την χρηστικότητα (ευχρηστία) και
 • την προσβασιμότητα και τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και οδηγίες, και ιδιαίτερα με τη νέα έκδοση των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2.0) στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ).